Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ “Фірма “Хмельницькбуд” від 28.04.2015р.

ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

«Фірма «Хмельницькбуд»

м.Хмельницький                                                                           28 квітня 2015р.

 

Реєстрація акціонерів з 09.00 по 09.45год.

Протоколом про продовження строку реєстрації учасників загальних зборів від 28.04.2015 року, строк реєстрації учасників було продовжено до 10.00 годин.

 

Початок зборів о 10.00 годин.

 

Голова реєстраційної комісії, функції якої виконує зберігач цінних паперів Товариства  ТОВ «Фондова компанія «Центр – Інвест», на підставі рішення Наглядової ради від 13 березня 2015р., в особі представника Бондаря О.Г., який повідомив, що згідно Переліку акціонерів, які станом на 22.04.2015 року мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, наданого Національним Депозитарієм України,  занесено 748 акціонерів, які володіють 12 410 854 простих іменних акцій. Серед них, кількість  голосуючих акцій становить 6 255 238 штук. З даних акціонерів, для участі у Загальних зборах 28.04.2015року зареєструвалось 3 акціонери, які володіють в сукупності 5 401 997 голосуючих акцій, що  становить 86,3596%  голосуючих акцій. Інші прибулі на Загальні збори 11 акціонерів, участі в голосуванні не приймають. Кворум досягнуто.

Пропоную затвердити протокол реєстрації учасників Загальних зборів ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» від 28.04.2015р.

 

Постановили: затвердити протокол реєстрації учасників Загальних зборів ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» від 28.04.2015р.

Голосували:

«за» – 5 401 997  голосів –  86,3596 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Надійшла пропозиція обрати:

Головою Загальних зборів Вороновську Наталію Василивну

Секретарем Загальних зборів  Рибицьку МаріюЙосипівну.

Постановили: обрати Головою Загальних зборів  – Вороновську Наталію Василивну

Секретарем Загальних зборів – Рибицьку МаріюЙосипівну.

 

Голосували:

«за» – 5 401 997  голосів –  86,3596 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

На пропозицію Голови Загальних зборів обрали президію зборів у складі:

- Трочинський Д.А. – Директор Товариства

- Карпець В.Ф. – акціонер Товариства, голова Наглядової ради

-Коваль Г.А. – представник Хмельницької міської ради.

 

Постановили: обрати президію зборів у складі:

- Трочинський Д.А. – Директор Товариства

- Карпець В.Ф. – акціонер Товариства, голова Наглядової ради

-Коваль Г.А. – представник Хмельницької міської ради.

 

Голосували:

«за» – 5 401 997  голосів –  86,3596 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

Загальні збори відкрила Голова Загальних зборів Вороновська Н.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію, функції якої надати зберігачу Товариства представнику ТОВ «Фондова компанія «Центр – Інвест» Бондарю О.Г.

 

Постановили: надати повноваження лічильної комісії ТОВ «Фондова компанія «Центр – Інвест» Бондарю О.Г., в особі представника Бондаря О.Г

Голосували:

«за» – 5 401 997  голосів –  86,3596 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

Порядок денний:

1.Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про резаультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2014 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

 

І. По першому питанню розгляд та голосування по питанням обрання лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів проведено на початку Загальних зборів. Головою Загальних зборів винесено на голосування питання про затвердження порядку денного зборів.

 

Постановили:

Затвердити порядок денний проведення Загальних зборів.

 

Голосували :

«за» – 5 401 997  голосів –  86,3596 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

 

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

ІІ. По другому питанню виступив директор Товариства Трочинський Д.А. зі звітом виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Постановили:

Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

 

Голосували:

«за» – 5 401 997  голосів –  86,3596 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

ІІІ. По третьому питанню слухали Голову Наглядової ради Товариства Карпця В.Ф., який доповів про діяльність Наглядової ради Товариства за 2014 рік, аналізом діяльності Товариства та його виконавчого органу за 2014 рік.

 

Постановили:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Визнати задовільною роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства  .

Наглядовій раді продовжити в 2015році здійснення належного контролю за діяльністю директора в рамках наданих їй повноважень.

 

Голосували:

«за» – 5 401 997  голосів –  86,3596 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

ІV. По четвертому питанню слухали звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2014 рік. Доповідач запропонувала Затвердити звіт Ревізійної комісії про  результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2014 рік.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про  результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2014 рік.

Голосували:

«за» – 5 401 997  голосів –  86,3596 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

V. По п’ятому  питанню слухали директора Трочинського Д.А., який повідомив про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, які викладені в річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік. Пропонує затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

 

Постановили:

  1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«за» – 5 401 997  голосів –  86,3596 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

 

 

Голова Загальних зборів акціонерів  ____(підпис)______ Вороновська Н.В.

 

Секретар Загальних зборів _____(підпис)_____________ Рибицька М.Й.

 

 

 

 

 

 

Коментарі закриті.