ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧІ АКЦІЇ ПрАТ «ФІРМА «ХМЕЛЬНИЦЬКБУД»

ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» повідомляє, що станом на 16 вересня 2022 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд»):

- загальна кількість акцій ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» складає 12 410 854 (Дванадцять мільйонів чотириста десять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири ) штуки простих іменних акцій;
- загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» складає 6 257 238 (Шість мільйонів двісті п’ятдесят сім тисяч двісті тридцять вісім ) штук простих іменних акцій.
ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» не здійснювала випуск привілейованих акцій.

 

 

 

 

Коментарі закриті.