Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 1.06.2021 – скачати.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік – скачати.