Оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 25 квітня  2018 року за адресою: м. Хмельницький,  вул. Володимирська, 109 каб.1 (1 поверх адмін. будівлі Товариства). Реєстрація акціонерів з 9:00 до 9:45. Початок зборів о 10:00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24:00 година 19 [...]

Особлива інформація про зміну типу Товариства

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Пославський Василь Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 22.05.2017 (дата) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента [...]