оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 26 квітня  2017 року за адресою: м. Хмельницький,  вул. Володимирська, 109  (1 поверх адмін. будівлі Товариства). Реєстрація акціонерів з 9:00 до 9:45. Початок зборів о 10:00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24:00 година 20 квітня [...]

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.     Директор       Пославський Василь Валентинович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)       М.П.   28.02.2017     [...]