Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій

Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій публічного акціонерного товариство «Фірма «Хмельницькбуд» Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариство «Фірма «Хмельницькбуд» (надалі – Товариство) 26 вересня 2011 р. було прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Реквізити емітента: Публічне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд». Скорочена найменування: (за наявності) ПАТ «Фірма [...]

Інформація про зміну керівних органів

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 26.09.2011р. відбулись зміни у складі посадових осіб товариства. Звільнено – Член правління – Коломiйчук Сергiй Васильович (паспорт НА 023235 16.12.1995 Хмельницьким МУ УМВС), акціями не володіє. Обіймав посаду протягом 4 років. Звільнено через ліквідацію колегіального виконавчого органу правління. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини [...]