Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Акціонер, який особисто приймає участь у голосуванні,  повинен надати документ, що посвідчує його особу. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних [...]

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧІ АКЦІЇ ПрАТ «ФІРМА «ХМЕЛЬНИЦЬКБУД»

ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» повідомляє, що станом на 16 вересня 2022 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд»): – загальна кількість акцій ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» складає 12 410 854 (Дванадцять мільйонів чотириста десять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири ) штуки простих іменних акцій; – загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» складає 6 257 238 (Шість мільйонів двісті [...]