особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента I. Загальні відомості Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” 2. Код за ЄДРПОУ: 01269388 3. Місцезнаходження емітента : 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109 4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 65-44-45 5. Електронна поштова  адреса : kmbud@emitent.km.ua 6. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використову-ється емітентом для [...]

протокол Загальних зборів акціонерів від 26.04.2016 року

ПРОТОКОЛ №1 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фірма «Хмельницькбуд» м.Хмельницький                                                                           26 квітня 2016р.   Реєстрація акціонерів з 09.00 по 09.45год. Початок зборів о 10.00 годин.     Голова реєстраційної комісії, функції якої виконує зберігач цінних паперів Товариства  ТОВ «Фондова компанія «Центр – Інвест», на підставі рішення Наглядової ради від 11 березня 2016р., в особі [...]