особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості
Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд”
2. Код за ЄДРПОУ: 01269388
3. Місцезнаходження емітента : 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 65-44-45
5. Електронна поштова  адреса : kmbud@emitent.km.ua
6. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використову-ється емітентом для розкриття інформації : http://khmelnytskbud.com/
7. Вид  особливої  інформації  – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II.Текст Повідомлення   На підставі рішення засідання Наглядової ради протокол № 3 від 13.05.2016р. відбулись зміни посадових осіб:

Припинено повноваження : Директор Трочинський  Деніс Анатолій-ович у зв’язку зі смертю (паспорт НА № 934097 виданий 09.12.2000р. Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницький області). Акціями  емітента не володів. Перебував на посаді з 24.02.2014року. Непогаше-ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано: Директор – Молотай Євгеній Миколайович (паспорт НА № 893020 виданий 28.10.2000р. Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницький області). ). Акціями  емітента не володіє.  До цього займав посаду керівника ТОВ “АРГІЛІТ”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис 1.Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

2. Директор Молотай Євгеній Миколайович                         13.05.2016

 

Коментарі закриті.