протокол Загальних зборів акціонерів від 26.04.2016 року

ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

«Фірма «Хмельницькбуд»

м.Хмельницький                                                                           26 квітня 2016р.

 

Реєстрація акціонерів з 09.00 по 09.45год.

Початок зборів о 10.00 годин.

 

 

Голова реєстраційної комісії, функції якої виконує зберігач цінних паперів Товариства  ТОВ «Фондова компанія «Центр – Інвест», на підставі рішення Наглядової ради від 11 березня 2016р., в особі представника Бондаря Г.Д., який повідомив, що згідно Переліку акціонерів, які станом на 20.04.2016 року мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, наданого Національним Депозитарієм України,  занесено 748 акціонерів, які володіють 12 410 854 простих іменних акцій. Серед них, кількість  голосуючих акцій становить 6 255 238 штук. З даних акціонерів, для участі у Загальних зборах 26.04.2016року зареєструвалось 2 акціонери, які володіють в сукупності 5 399 997 голосуючих акцій, що  становить 86,3276%  голосуючих акцій. Інші прибулі на Загальні збори 3 акціонери, участі в голосуванні не приймають.

Перевірено повноваження представників акціонерів:

Представник Хмельницької міської ради – Новодон Оксана Юріївна (довіреність №02-15-640 від 22.04.2016 року)

Представник Попова А.А. – Вороновська Наталія Василівна (довіреність від 22.04.2016р.)

Представник Карпця В.Ф. – Рибицька Марія Йосипівна (довіреність від 25.04.2016р.)

Кворум досягнуто.

 

Пропоную затвердити протокол реєстрації учасників Загальних зборів ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» від 26.04.2016р.

Постановили: затвердити протокол реєстрації учасників Загальних зборів ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» від 26.04.2016р.

Голосували:

«за» – 5 399 997 голосів –  86,3276% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 3 акціонери, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

Надійшла пропозиція обрати:

Головою Загальних зборів Вороновську Наталію Василивну

Секретарем Загальних зборів  Рибицьку Марію Йосипівну.

Постановили: обрати Головою Загальних зборів  – Вороновську Наталію Василивну

Секретарем Загальних зборів – Рибицьку Марію Йосипівну.

Голосували:

«за» – 5 399 997 голосів –  86,3276% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 3 акціонери, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

На пропозицію Голови Загальних зборів обрали президію зборів у складі:

- Трочинський Денис Анатолійович – Директор Товариства

-Вороновська Наталія Василівна – акціонер, голова Загальних зборів

-Рибицька Марія Йосипівна – акціонер, секретар Загальних зборів

Постановили: обрати президію зборів у складі:

- Трочинський Денис Анатолійович – Директор Товариства

-Вороновська Наталія Василівна – акціонер, голова Загальних зборів

-Рибицька Марія Йосипівна – акціонер, секретар Загальних зборів

Голосували:

«за» – 5 399 997 голосів –  86,3276% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 3 акціонери, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

Загальні збори відкрила Голова Загальних зборів Вороновська Н.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію, функції якої надати зберігачу Товариства представнику ТОВ «Фондова компанія «Центр – Інвест» Бондарю Г.Д.

 

Постановили: надати повноваження лічильної комісії ТОВ «Фондова компанія «Центр – Інвест», в особі представника Бондаря Г.Д.

Голосували:

«за» – 5 399 997 голосів –  86,3276% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 3 акціонери, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

Порядок денний:

1.Вирішення організаційних питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про резаультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2015 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

6. Переобрання членів Ревізійної комісії.

 

 

І. По першому питанню розгляд та голосування по питанням обрання лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів проведено на початку Загальних зборів. Головою Загальних зборів винесено на голосування питання про затвердження порядку денного зборів.

 

Постановили:

Затвердити порядок денний проведення Загальних зборів.

 

Голосували :

«за» – 5 399 997 голосів –  86,3276% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 3 акціонери, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

ІІ. По другому питанню виступив директор Товариства Трочинський Д.А. зі звітом виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Постановили:

Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

 

Голосували:

«за» – 5 399 997 голосів –  86,3276% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 3 акціонери, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

ІІІ. По третьому питанню слухали звіт Наглядової ради Товариства з аналізом діяльності Товариства та його виконавчого органу за 2015 рік. Запропоновано затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік та визнати задовільною роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

 

Постановили:

Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік. Визнати задовільною роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Наглядовій раді продовжити в 2016 році здійснення належного контролю за діяльністю директора в рамках наданих їй повноважень.

 

Голосували:

«за» – 5 399 997 голосів –  86,3276% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 3 акціонери, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

ІV. По четвертому питанню слухали звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства та достовірность  фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Доповідач запропонувала Затвердити звіт Ревізійної комісії про  результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2015 рік.

Постановили:

Затвердити висновок Ревізійної комісії про  результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності  ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2015 рік.

Голосували:

«за» – 5 399 997 голосів –  86,3276% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 3 акціонери, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

V. По п’ятому  питанню слухали директора Трочинського Д.А., який повідомив про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, які викладені в річній фінансовій звітності Товариства за 2015 рік. Пропонує затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

 

Постановили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

Голосували:

«за» – 5 399 997 голосів –  86,3276% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 3 акціонери, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

VІ. По шостому  питанню слухали Голову Загальних зборів Вороновську Н.В., яка повідомила, що в 2016 році закінчуються повноваження членів Ревізійної комісії, які обирались Загальними зборами в 2011 році. До  початку проведення Загальних зборів до   Товариства не надходило будь-яких пропозицій акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії.  Від Голови ревізійної комісії Демчук А.М. та членів Ревізійної комісії Собкової Л.П. та Вороновської Н.В. надійшли заяви, що вони не заперечують проти продовження строку їх повноважень як членів Ревізійної комісії на новий строк.

В зв’язку з цим, пропонується припинити повноваження членів Ревізійної комісії Демчук А.М., Вороновської Н.В. та Собкової Л.П., в зв’язку з закінченням строку обрання, передбаченого Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

Обрати на новий строк наступних членів Ревізійної комісії.

Вороновську Наталію Василівну, Демчук Аллу Михайлівну, Собкову Любов Петрівну.

Пропонується голосувати за кожну кандидатуру окремо шляхом кумулятивного голосування.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки кумулятивного голосування:

№ п/п ПІБ кандидатів до складу Наглядової ради Відсоток голосів, які віддані за кандидата до складу Наглядової ради
1 Вороновська Наталія Василівна 33,33
2 Демчук Алла Михайлівна 33,33
3 Собкова Любов Петрівна 33,34

В зв’язку з закінченням строку обрання, передбаченого Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», припинити повноваження членів Ревізійної комісії Демчук А.М., Вороновської Н.В. та Собкової Л.П..

Обрати на новий строк членів Ревізійної комісії:

Вороновську Наталію Василівну, Демчук Аллу Михайлівну, Собкову Любов Петрівну.

Рішення прийнято.

 

 

Голова Загальних зборів акціонерів  ____(підпис)______ Вороновська Н.В.

 

Секретар Загальних зборів _____(підпис)_____________ Рибицька М.Й.

 

Коментарі закриті.