Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій

Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій публічного акціонерного товариство «Фірма «Хмельницькбуд»

Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариство «Фірма «Хмельницькбуд» (надалі – Товариство) 26 вересня 2011 р. було прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Реквізити емітента: Публічне акціонерне товариство «Фірма «Хмельницькбуд». Скорочена найменування: (за наявності) ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01269388. Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису,  дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво). Свідоцтво серії А00 № 833845, запис № 1 673 120 0000 000135, зареєстроване 30.06.1995р. у Хмельницькому міськвиконкомі. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109. Адреса для поштових повідомлень: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109. Телефон, Факс: 0382-70-75-92.. Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Директор Попов Анатолій Анатолійович.

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу): Акції прості іменні  Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску): 27 вересня 1996р., ДКЦПФР,  № 217/1/96. Номінальна вартість акції даного випуску: 0,25 грн. Кількість випущених акцій даного випуску: 12 410 854 штук. Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 3102713,50 грн.

Інформація про те, що підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів: Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів, яку зберігач зобов’язаний надавати власнику цінних паперів. Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом правочинів, що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери.

Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів: повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Реєстр-Центр», скорочене найменування: ПрАТ «Реєстр-Центр», Місцезнаходження 29000, м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109. Код ЄДРПОУ 23834647. Тел. 0382-70-20-64, факс 0382-70-20-63 Виписка з єдиного державного реєстр у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААА №183784, запис № 1 673 120 0000 000887 видане Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради 15.11.1996р. Ліцензія на провадження Професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів – серія АВ №581478 від 22/07/2011р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії: Діє до 21.07.2016р. Контактна особа – керівник Бондар Олександр Григорович.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію: ПАТ «Національний депозитарій України», Код ЄДРПОУ: 30370711 Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 020227, запис № 1 074 105 0001 010655, дата проведення державної реєстрації 17 травня 1999р. Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією. Тел./факс: Тел. 044-377-70-16, факс 044-279-12-49). Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію Цінних паперів серія АВ №581322 видана на підставі рішення ДКЦПФР 19.09.2006р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Строк дії ліцензії: Діє до 19.09.2016 року .

Реквізити Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних Паперах власникам акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Центр-Інвест», скорочене найменування: ТОВ «Фондова компанія «Центр-Інвест», Код ЄДРПОУ 21653380, юридична адреса: 29000, м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109. Тел./факс: Тел. 0382-70-21-64.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 819216, запис № 1 069 105 0002 006059 видане Оболонською районною в м.Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 16.05.1996 р. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку   депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АВ № 390863 видана 21.01.2010 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії : Діє до 21.01.2015 р.

Дата припинення ведення реєстру: 21 листопада 2011 року.

Застереження: Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, не здійснюється.

Дата  припинення  операцій: 11 листопада 2011 року.

Застереження: Після дати припинення операцій проведення знерухомлення,  матеріалізації, переміщення щодо особових  рахунків   номінальних   утримувачів   у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, не здійснюється.

Інформація про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем:

Власник акцій для здійснення операцій з цінними паперами, що належать йому, повинен укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем, визначеним загальними зборами акціонерів 26 вересня 2011 року, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Центр-Інвест». Для укладення договору власник акцій повинен звернутися особисто до зберігача за адресою: м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109, у робочі дні з 9-00 до 17-00 години. При собі необхідно мати паспорт та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Додаткову інформацію щодо укладання договору зі зберігачем можна отримати за телефоном: 0382-70-21-64.

Інформація про право власника цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача:

Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача.

Інформація про зобов’язання зареєстрованих у системі реєстру номінальних утримувачів і зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, до дати припинення ведення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку):

Зареєстровані у системі реєстру номінальні  утримувачі  і  зберігач,  у  якого   емітент   буде відкривати  рахунки  в  цінних  паперах  власникам акцій,  до дати припинення ведення реєстру зобов’язані відкрити рахунки  у  цінних  паперах  в Національному депозитарії України (у разі  відсутності  такого рахунку).

Спосіб персонального повідомлення акціонерів  та  номінальних утримувачів про дематеріалізацію: звичайним листом.

Порядок  вилучення  сертифікатів  акцій: після отримання виписки з рахунку в цінних паперах акціонери зобов’язані особисто або засобами поштового зв’язку направити на адресу емітента сертифікати акцій Товариства.

 

 

Директор                             А.А.Попов

 

 

Коментарі закриті.