протокол Загальних зборів акціонерів 2014 рік

 

ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

«Фірма «Хмельницькбуд»

м.Хмельницький                                                                           24 квітня 2014р.

 

Реєстрація акціонерів з 09.00 по 09.45год.

Початок зборів о 10.00 годин.

 

 

Голова реєстраційної комісії, функції якої виконує зберігач цінних паперів Товариства  ПрАТ «Реєстр – Центр», на підставі рішення Наглядової ради від 10 березня 2014р., в особі представника Бондаря О.Г., який повідомив, що до реєстру  акціонерів ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» станом на 18.04.2014р. занесено 740 акціонерів, які володіють 12 410 854 простих іменних акцій.

Для участі у Загальних зборах 24.04.2014року зареєструвалось 13 акціонерів, які володіють 9778984 простих іменних акцій, що становить 78,7938%. Кворум досягнуто.

Пропоную затвердити протокол реєстрації учасників Загальних зборів ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» від 24.04.2014р.

 

Постановили: затвердити протокол реєстрації учасників Загальних зборів ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» від 24.04.2014р.

Голосували:

«за» -9778984  голосів –  100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Надійшла пропозиція обрати:

Головою Загальних зборів Вороновську Наталію Василивну

Секретарем Загальних зборів  Рибицьку МаріюЙосипівну.

Постановили: обрати Головою Загальних зборів  – Вороновську Наталію Василивну

Секретарем Загальних зборів – Рибицьку МаріюЙосипівну.

 

Голосували:

«за» – 9776984 голосів – 99, 983 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 2000 голосів – 0,0161% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

На пропозицію Голови Загальних зборів обрали президію зборів у складі:

- Трочинський Д.А. – Директор Товариства

- Карпець В.Ф. – акціонер Товариства, голова Наглядової ради

- Коваль Г.А. – представник Хмельницької міської ради (доручення № 02-15-559 від 23.04.2014р.)

 

Постановили: обрати президію зборів у складі:

- Трочинський Д.А. – Директор Товариства

- Карпець В.Ф. – акціонер Товариства, голова Наглядової ради

- Коваль Г.А. – представник Хмельницької міської ради (доручення № 02-15-559 від 23.04.2014р.)

 

Голосували:

«за» – 9776984 голосів – 99, 983 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 2000 голосів – 0,0161% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

Загальні збори відкрила Голова Загальних зборів Вороновська Н.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію, функції якої надати зберігачу Товариства представнику ПрАТ «Реєстр-Центр» Бондарю О.Г.

 

Постановили: надати повноваження лічильної комісії ПрАТ «Реєстр-Центр»,в особі представника Бондаря О.Г

Голосували:

«за» – 9776984 голосів – 99, 983 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 2000 голосів – 0,0161% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

Порядок денний:

1.Вирішення питань порядку проведення Загальних зборів: обрання лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження порядку денного проведення загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про резаультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2013 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

6. Переобрання членів Наглядової ради.

 

І. По першому питанню розгляд та голосування по питанням обрання лічильної комісії, обрання Голови та секретаря Загальних зборів проведено на початку Загальних зборів. Головою Загальних зборів винесено на голосування питання про затвердження порядку денного зборів.

 

Постановили:

Затвердити порядок денний проведення Загальних зборів.

 

Голосували :

«за» – 9776984 голосів – 99, 983 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 2000 голосів – 0,0161% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

ІІ. По другому питанню виступив директор Товариства Трочинський Д.А. зі звітом виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Постановили:

Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

 

Голосували:

«за» – 9234920 голосів – 95,615 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 542064 голосів – 4,3677% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брало участь в голосуванні» – 2000 голосів – 0,0161 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

ІІІ. По третьому питанню слухали Голову Наглядової ради Товариства Карпця В.Ф., який доповів про діяльність Наглядової ради Товариства за 2013 рік, аналізом діяльності Товариства та його виконавчого органу за 2013 рік.

 

Постановили:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Визнати задовільною роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства  .

Наглядовій раді продовжити в 2014році здійснення належного контролю за діяльністю директора в рамках наданих їй повноважень.

 

Голосували:

«за» – 9182439 голосів –95,193% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 594545 голосів – 4,790% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брало участь в голосуванні» – 2000 голосів – 0,0161 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

ІV. По четвертому питанню слухали звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2013 рік. Доповідач запропонувала Затвердити звіт Ревізійної комісії про  результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2013 рік.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про  результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2013 рік.

Голосували:

«за» – 9234920 голосів – 95,615 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 542064 голосів – 4,3677% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брало участь в голосуванні» – 2000 голосів – 0,0161 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

V. По п’ятому  питанню слухали директора Трочинського Д.А., який повідомив про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, які викладені в річній фінансовій звітності Товариства за 2013 рік. Пропонує затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.

Крім того, доповідач повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році було отримано прибуток в сумі 97,6 тисяч гривень. Проте, враховуючи що з 2009 року по 2011 рік річна фінансово-господарська діяльність Товариства була збитковою (так в 2011 році збитки становили 720 000грн.), в 2013 року прибуток підприємства становив лише 37,8 тисяч гривень, а отриманий прибуток є досить незначним (так на 1 акцію припадає 0,0078грн.), пропонує дивіденди за 2013 рік не виплачувати, а отриманий прибуток розподілити наступним чином:

-         Резервний фонд – 5% – 4 880,00грн.

-         Решту коштів в сумі 92 720,00грн. спрямувати на зменшення збитків минулих років.

 

Постановили:

  1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.

2. Дивіденди за 2013 рік не виплачувати, а отриманий прибуток розподілити наступним чином:

- Резервний фонд – 5% -4 880,00грн.

- Решту коштів в сумі 92 720,00грн. спрямувати на зменшення збитків минулих років.

 

Голосували:

«за» – 9234920 голосів – 95,615 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 542064 голосів – 4,3677% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брало участь в голосуванні» – 2000 голосів – 0,0161 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

VІ. По шостому  питанню слухали Голову Загальних зборів Вороновську Н.В., яка повідомила, що в 2014 році закінчуються повноваження членів Наглядової ради, які обирались Загальними зборами в 2011 році. В зв’язку з цим, необхідно обрати новий склад Наглядової ради ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд».

На пропозицію від 28 березня 2014 року акціонерів Карпця В.Ф., який володіє 2 400 000 акціями, що становить 19,33%   та Попова А.А., який володіє 2999995 акціями, що становить 24,17%, а всього 43,5%, на голосування про обрання до складу Наглядової ради  вносяться наступні кандидатури:

Хмельницька міська рада;

Попов Анатолій Анатолійович.

В зв’язку з цим на голосування (яке відбувається у вигляді кумулятивного голосування) виносяться наступні кандидатури:

Хмельницька міська рада та Попов Анатолій Анатолійович.

Пропонується продовжити термін дії повноважень наступним членам Наглядової ради:

Карпець Валерій Францович, Базюта Зіновій Володимирович, Рибицька Марія Йосипівна, Зеленська Олена Володимирівна, Гризовський Володимир Васильович.

 

Пропонується голосувати за кожну кандидатуру окремо та, враховуючи, що Статутом Товариства передбачено кількісний склад Наглядової ради не менше 5 осіб, обрати до складу Наглядової ради 5 (П’ять) акціонерів, які наберуть найбільшу кількість голосів.

 

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки кумулятивного голосування:

№ п/п ПІБ кандидатів до складу Наглядової ради Відсоток голосів, які віддані за кандидата до складу Наглядової ради
1 Хмельницька міська рада 72,15
2 Попов Анатолій Анатолійович 63,21
3 Базюта Зіновій Володимирович 61,50
4 Зеленська Олена Володимирівна 61,48
5 Карпець Валерій Францович 61,45
6 Рибицька Марія Йосипівна 36,35
7 Гризовський Володимир Васильович 31,22

 

Рішення прийнято: обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

Хмельницька міська рада
Попов Анатолій Анатолійович
Базюта Зіновій Володимирович
Зеленська Олена Володимирівна
Карпець Валерій Францович

 

 

 

 

Голова Загальних зборів акціонерів _________________ Вороновська Н.В.

 

Секретар Загальних зборів ____________________ Рибицька М.Й.

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі закриті.