Інформація про загальну кількість акцій та голосуючі акції ПрАТ «ФІРМА «ХМЕЛЬНИЦЬКБУД»

ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» повідомляє, що станом на 19 квітня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд»):

- загальна кількість акцій ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» складає 12 410 854 (Дванадцять мільйонів чотириста десять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири ) штуки простих іменних акцій;
- загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» складає 6 257 238 (Шість мільйонів двісті п’ятдесят сім тисяч двісті тридцять вісім ) штук простих іменних акцій.
ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» не здійснювала випуск привілейованих акцій.

Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» станом на 19 квітня 2018 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України».

 

 

Коментарі закриті.