Голосування на загальних зборах акціонерів

Бюлетень голосування

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧІ АКЦІЇ ПрАТ «ФІРМА «ХМЕЛЬНИЦЬКБУД»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧІ АКЦІЇ ПрАТ «ФІРМА «ХМЕЛЬНИЦЬКБУД»   ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» повідомляє, що станом на 24.00 годин 08 вересня 2022 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд»): – загальна кількість акцій ПрАТ «Фірма «Хмельницькбуд» складає 12 410 854 (Дванадцять мільйонів чотириста десять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири [...]