Повідомлення про скасування рішення Наглядової ради від 14.09.2022р.

Рішенням від 20 жовтня 2022 року Наглядова рада ПрАТ “Фірма “Хмельницькбуд” скасувала рішення  Наглядової ради від 14 вересня 2022 року  (протокол №5 від 14.09.2022 року) про проведення 21.10.2022 року загальних зборів акціонерів.  

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Акціонер, який особисто приймає участь у голосуванні,  повинен надати документ, що посвідчує його особу. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних [...]