Протокол Загальних зборів акціонерів 29.04.2013р.

 

ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

«Фірма «Хмельницькбуд»

м.Хмельницький                                                                           29 квітня 2013р.

 

Реєстрація акціонерів з 09.00 по 09.45год.

Початок зборів о 10.00 годин.

 

 

Голова реєстраційної комісії, функції якої виконує зберігач цінних паперів Товариства  ПрАТ «Реєстр – Центр», на підставі рішення Наглядової ради від 07.03.2013р., в особі представника Бондаря О.Г., який повідомив, що до реєстру  акціонерів ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» станом на 23.04.2013р. занесено 740 акціонерів, які володіють 12 410 854 простих іменних акцій.

Для участі у Загальних зборах 29.04.2013року зареєструвалось 11 акціонерів, які володіють 9686246 простих іменних акцій, що становить 78,0466%.  Кворум досягнуто.

Пропоную затвердити протокол реєстрації учасників Загальних зборів ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» від 29.04.2013р.

 

Постановили: затвердити протокол реєстрації учасників Загальних зборів ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» від 29.04.2013р..

Голосували:

«за» – голосів – 9686246 голосів, 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

Надійшла пропозиція обрати:

Головою Загальних зборів Вороновську Наталію Василивну

Секретарем Загальних зборів  Рибицьку МаріюЙосипівну.

Постановили: обрати Головою Загальних зборів  – Вороновську Наталію Василивну

Секретарем Загальних зборів – Рибицьку МаріюЙосипівну.

 

Голосували:

«за» – 9686246 голосів – 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

На пропозицію Голови Загальних зборів обрали президію зборів у складі:

- Попов А.А. – Директор

- Демчук А.М. – акціонер Товариства, Голова ревізійної комісії

- Карпець В.Ф. – акціонер Товариства, голова Наглядової ради

- Басістий Б.В.  – представник Хмельницької міської ради (доручення №02-11-562 від 29.04.2013р.р.)

 

Постановили: обрати президію зборів у складі:

- Попов А.А. – Голова правління

- Демчук А.М. – акціонер Товариства

- Карпець В.Ф. – акціонер Товариства, голова Наглядової ради

- Басістий Б.В.  – представник Хмельницької міської ради (доручення №02-11-562 від 29.04.2013р.р.)

 

Голосували:

«за» – 9686246 голосів – 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брало участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

Загальні збори відкрила Голова Загальних зборів Вороновська Н.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію, функції якої надати зберігачу Товариства представнику ПрАТ «Реєстр-Центр» Бондарю О.Г.

 

Постановили: надати повноваження лічильної комісії ПрАТ «Реєстр-Центр»,в особі представника Бондаря О.Г

Голосували:

«за» – 9144182 голосів – 94,4038% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брали участь в голосуванні» – 542064 голосів – 5,5962% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

2. Затвердження порядку денного проведення загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про резаультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, його затвердження. Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність  Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2012 рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

 

І. По першому питанню розгляд та голосування проведено на початку Загальних зборів.

 

 

ІІ. По другому питанню: Головою зборів  пропонується затвердити оголошений порядок денний.

Постановили:

Затвердити порядок денний проведення Загальних зборів.

 

Голосували :

«за» – 9686246 голосів – 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0,0000 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брало участь в голосуванні» – 0 голосів – 0,0000% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

ІІІ. По третьому питанню виступив директор Товариства Попов А.А. зі звітом виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Постановили:

Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначенням основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

 

Голосували:

«за» – 9144182 голосів – 94,4038% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 542064 голосів – 5,5962% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брало участь в голосуванні» – 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

ІV. По четвертому питанню слухали Голову Наглядової ради Товариства Карпця В.Ф., який доповів про діяльність Наглядової ради Товариства за 2012 рік, аналізом діяльності Товариства та його виконавчого органу за 2012 рік.

Карпець В.Ф.  запропонував:

1. Звіт Наглядової ради за 2012р. затвердити. Визнати задовільною роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства  .

2. Наглядовій раді продовжити в 2013році здійснення належного контролю за діяльністю директора в рамках наданих їй повноважень.

 

Постановили:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Визнати задовільною роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства  .

Наглядовій раді продовжити в 2013році здійснення належного контролю за діяльністю директора в рамках наданих їй повноважень.

 

Голосували:

«за» – 9144182 голосів – 94,4038% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 542064 голосів – 5,5962% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брало участь в голосуванні» – 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

V. По п’ятому питанню слухали Голову Ревізійної комісії Демчук А.М., яка доповіла про результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Демчук А.М. запропонувала Затвердити звіт Ревізійної комісії про  результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2012 рік.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про  результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» за 2012 рік.

Голосували:

«за» – 9142182 голосів – 94,3832% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 542064 голосів –5,5962% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 2000 голосів – 0,0206 голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брало участь в голосуванні» – 0 голосів – 0% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

VІ. По шостому питанню слухали Демчук А.М., яка повідомила про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, які викладені в річній фінансовій звітності Товариства за 2012 рік. Пропонує затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

Крім того, Демчук  А.М. повідомила, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році було отримано прибуток в сумі 37,8 тисяч гривень. Проте, враховуючи що з 2009 року по 2011 рік річна фінансово-господарська діяльність Товариства була збитковою (так в 2011 році збитки становили 720 000грн.) , а отриманий прибуток є досить незначним (так на 1 акцію припадає 0,0030грн.), пропоную дивіденди за 2012 рік не виплачувати, а отриманий прибуток розподілити наступним чином:

-         Резервний фонд – 5% – 1890,00грн.

-         Решту коштів в сумі 35910,00грн. спрямувати на зменшення збитків минулих років.

 

Постановили:

  1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

2. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати, а отриманий прибуток розподілити наступним чином:

- Резервний фонд – 5% – 1890,00грн.

- Решту коштів в сумі 35910,00грн. спрямувати на зменшення збитків минулих років.

 

Голосували:

«за» – 9144182 голосів – 94,4038% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

«проти» – 0 голосів – 0% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«утримались» – 542064 голосів – 5,5962% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

«Не брало участь в голосуванні» – 0 голосів – 0% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Рішення прийнято.

 

 

 

 

Голова Загальних зборів акціонерів _________________ Вороновська Н.В.

 

Секретар Загальних зборів ____________________ Рибицька М.Й.

 

Коментарі закриті.